Reklam

Kullanım Şartları

Kullanım Antlaşması

Bu sayfada hesapsilme.net İnternet sitesinin kullanım antlaşması bulunmaktadır. Bu kullanım antlaşması bildirim yapılmadan ve tarih belirtilmeden hesapsilme.net yöneticileri tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir.

hesapsilme.net İnternet sitesini kullanarak, “Kullanım Antlaşması” sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, hesapsilme.net İnternet sitesine erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız.

Kullanım Lisansı

Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak hesapsilme.net İnternet Sitesi’indeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devri değil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veya kopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veya herhangi bir umumi görüntüleme için kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan), hesapsilme.net İnternet Sitesi’in web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynak koduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veya materyaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuya kopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak sona erer veya hesapsilme.net İnternet Sitesi tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme izninin sonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardından elektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

Sorumluluk Reddi

Hiçbir durumda hesapsilme.net İnternet Sitesi veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz. hesapsilme.net İnternet Sitesi veya herhangi bir temsilcisi sözlü veya yazılı olarak ilgili uyarıyı yapmış olsalar dahi hesapsilme.net İnternet Sitesi meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımni garantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamaları hakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Materyallerin Doğruluğu

hesapsilme.net İnternet Sitesi, web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. hesapsilme.net İnternet Sitesi, kendi web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, tam veya geçerli olduğunu garanti etmez. hesapsilme.net İnternet Sitesi, haber vermeden herhangi bir zamanda web sitesinde yer alan materyallerde değişiklik yapabilir. Ancak hesapsilme.net İnternet Sitesi, materyallerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.

Bağlantılar

hesapsilme.net İnternet Sitesi web sitesiyle bağlantılı sitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedeki içerikten sorumlu değildir. Dahil olduğu herhangi bir bağlantının hesapsilme.net İnternet Sitesi sitesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu şekilde bağlantılı bir web sitesinin kullanımı tamamen kullanıcının kendi riskindedir.

Değişiklikler

hesapsilme.net İnternet Sitesi işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi’ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu siteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına tabii olduklarını kabul ederler.

Yetkili Mahkeme

hesapsilme.net İnternet Sitesi‘e ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Konya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.